Police Department

 

1030 E. Union St.
San Luis, AZ 85349

P.O. Box 3720
San Luis, AZ 85349

928-341-2420

918-627-5436

Link: Police Department Website